ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Μπορείτε και εσείς να γίνετε μέλος του Παλμού Ζωής !

BLS

H βασική υποστήριξη ζωής (BLS) και, όταν είναι δυνατόν, η χρήση ενός αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED) είναι το πρώτο επίπεδο φροντίδας ενός ατόμου σε καρδιακή ανακοπή. 

ALS

 Το  ALS παρέχει μια τυποποιημένη προσέγγιση για καρδιοπνευμονική ανάνηψη σε ενήλικες, να εντοπίσουν τις αιτίες της καρδιακής ανακοπής, να αναγνωρίσουν τους ασθενείς που κινδυνεύουν από επιδείνωση και να διαχειριστούν τόσο τα προβλήματα καρδιακής ανακοπής όσο και τα προβλήματα «περί-ανακοπής» που συναντήθηκαν την πρώτη ώρα περίπου μετά την αρχική ανάνηψη από καρδιακή ανακοπή .

  •  

ILS

To ILS ακολουθεί πιστά την φιλοσοφία του ALS, αλλά εστιάζει μόνο στις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι κατάλληλες για τους περισσότερους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. 

EPBLS

H European Pediatric Basic Life Support (EPBLS) προορίζεται  σε οποιονδήποτε εργάζεται με παιδιά και μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με ένα παιδί σε (επικείμενη) καρδιακή ανακοπή (CA).

EPALS

Το EPALS έχει σχεδιαστεί για όλους τους επαγγελματίες υγείας που είναι πιθανό να εμπλακούν, είτε ως μέλος ομάδας είτε ως αρχηγός ομάδας, στην αναζωογόνηση ενός παιδιού, βρέφους ή νεογνού είτε στο νοσοκομείο είτε εκτ.ός νοσοκομείου