Σκοπός μας,

η προαγωγή της υγείας και των γνώσεων σε θέματα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και παροχής πρώτων βοηθειών

Εκπαίδευση

ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού προσωπικού αλλά και απλών πολιτών μη εργαζόμενων στον τομέα της Υγείας στην αντιμετώπιση βαρέως πασχόντων ασθενών ή ατόμων που έχουν υποστεί καρδιακή ανακοπή ή μείζον τραύμα (πχ τροχαίο-πολυτραυματίας)

Eνημέρωση

του κοινού σε θέματα υγείας και προληπτικής ιατρικής (όπως επιπτώσεις του καπνίσματος, της αρτηριακής πίεσης κ.ά. ή εποχιακών νοσημάτων ανάλογα με τις συστάσεις και ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας), παροχής πρώτων βοηθειών και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Γνώση

H προαγωγή της γνώσης σε ιατρικό ή μη προσωπικό σε θέματα που αφορούν την λειτουργία του ανθρώπινου σώματος (καρδιά, εγκέφαλος, νεφροί, πνεύμονες κ.ά.) και τη διενέργεια μελετών αυτών, με βάσει και τον ισχύοντα κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση

μέσω συνεργασίας με άλλους εθνικούς και διεθνείς φορείς (όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης), για την διενέργεια πιστοποιημένων σεμιναρίων, μελετών και εκπαιδευτικών συνεδρίων.

BLS

ALS

EPBLS

EPALS

Λίγα λόγια για εμάς

Ο Παλμός Ζωής δημιουργήθηκε από εθελοντές ιατρούς, νοσηλευτές και απλούς πολίτες που στηρίζουν την εξάπλωση της γνώσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε συνεργασία με το European Resuscitation Council (ERC) .

Κάθε χρόνο, περίπου 300.000 Ευρωπαίοι πέφτουν θύματα εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής. Η εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, π.χ. στο δρόμο, στο χώρο εργασίας, κατά τη διάρκεια άσκησης ή άλλης στρεσσογόνου δραστηριότητας. Οι περισσότερες όμως εξωνοσοκομειακές καρδιακές ανακοπές συμβαίνουν στα σπίτια των θυμάτων. Μέχρι σήμερα, λιγότεροι από 1 στους 10 αυτών των ασθενών επιβιώνουν.

Παλμός Ζωής

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Παλμός Ζωής - Pulse of Life